Corecti si seriosi, am investit serios pentru a avea capacitati de transport moderne, cu personal calificat, pentru a efectua transporturi rutiere de marfuri interne si internationale.

       Suntem in masura sa raspundem ferm oricarei solicitari, avand autoutilitare performante cu capacitate intre 1 si 10 tone, autorizate RAR EX II si EX III, respectand cele mai noi reglementari in domeniu.

       Obiectivul nostru este dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu toti jucatorii din domeniu, politica noastra fiind aceeasi pentru fiecare dintre acestia: repectul pentru lucrul bine facut!

       Societatea noastra are implementat si certificat un Sistem integrat de Management pentru:

  • calitate - conform SR EN ISO 9001 din 2008;
  • mediu - conform SR EN ISO 14001 din 2005;
  • sanatate si securitate in munca - conform SR EN OHSAS 18001 din 2008.

  HG nr. 878/2005                  Legea 59/ 2016 - informatii publice

                     


                                         

 

                                                                  DECLARATIA DE POLITICA

                                                                in domeniul calitatii, mediului,

                                                                sanatatii si securitatii ocupationale

 

         Avand in vedere cerintele legislative existente, Administratorul SC ISOPLUS SPECIAL SRL, a decis implemetarea unui sistem de management integrat in cadrul organizatiei, avand ca standarde de referinta SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005;SR  EN OHSAS 18001:2008.

         Prin obiectivele generale SC ISOPLUS SPECIAL SRL, urmareste sa asigure:

                 - Imbunatatirea continua a performanetelor firmei;

                 - Diversificarea domeniului de activitate;

                 - Satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientior;

                 - Un mediu adecvat de lucru;

                 - Protectia aerului, apei, solului prin tinerea sub control a deseurilor rezultate din activitatea desfasurata, cat si a consumului de resurse naturale;

                 - Identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor de producere accidente.

            In calitate de Administrator, ma angajez in numele organizatiei sa asigur cadrul organizatoric si resursele necesare implementarii politicii si obiectivelor asumate, desfasurarii activitatii in conformitate cu legile aplicabile, reglementarilor in vigoare, cerintele clientilor si ale altor parti interesate, precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului.

           Responsabilitatea implementarii Sistemului de Mangement Integrat si autoritatea de a urmari punerea sa in practica este delegata Reprezentantului Managementului.

                                                                 

                                     

Contact rapid

SC ISOPLUS SPECIAL SRL

Adresa: Str Titu Pertea, Fagaras, jud Brasov.

Tel/fax:  0040 268 21 03 85

Adresa mail: isoplusspecial@yahoo.com